ОШ "Свети Сава" Бачка Паланка
Шта је само моје,
а шта наше
заједничко
- прваци

Својта -
рођаци и
рођачки
односи
- трећаци


ОШ "Ђура Јакшић" Орешковица

Родбински односи
Нешто је само моје, а нешто наше
Oмиљена лична ствар
Основна школа "Јанко Веселиновић"
Шабац
ОШ ,,Жарко Зрењанин'', Нови Сад - Својта