Драге колеге,

Добродошли у нашу малу лингвистичку радионицу и хвала што сте нам се придружили.

Језик у стварности много је шира и сложенија појава од онога што се под језиком подразумева и предаје у школској настави. У школи је настава језика сведена на учење језичког стандарда и правилности, или учење граматике ради граматике. Тиме су све три функције језика озбиљно закинуте: и комуникативна, и експресивна (мисаоно-емоционални садржаји), и симболичка (Проговори, па ћу ти рећи ко си). Језик је, дакле, много шири и сложенији појам од граматике и правила стандардног језика. Он подразумева и све народне говоре, и стручну терминологију, фонолошки, морфолошки, лексички и синтаксички ниво, све функционалне стилове стандардног језика. Овакав однос према проучавању језика покушавамо избећи и надвладати лингвистичким радионицама. Кроз лингвистичке радионице ученици би од најмлађег узраста били упознати са разним могућностима језика; његовим функцијама, полазећи од личног искуства; размишљали и трагали за значењима речи; постепено прихватали сазнање да је стандардни језик потреба, али народни говор није срамота, него богатство језика; да кроз језик живе наша схватања и обичаји... Преко језика, практично, упознајемо свет.

Поштовање, толеранцију и љубав сматрамо највишим обликом односа међу људима који редовно полази од појединачног ка општем. Ако волимо и познајемо свој завичај, знаћемо шта осећају сви други према свом завичају; ако волимо своју отаџбину, лакше ће нам бити да заволимо и друге пределе; кад разумемо и познајемо свој језик, разумећемо и све тајне страног језика; тек кад волимо своје најближе, заволићемо и непознате. Зато се у у овој лингвистичкој радионици полази од искуства деце, која га размењују са другом децом из Србије. Жеља нам је да ове идеје почнемо да преносимо ученицима од најранијег узраста и зато смо вас позвали да са вашим ђацима учествујете у активностима које смо осмислиле и припремиле.
Циљ радионице је упознавање деце из различитих крајева Србије, развијање међусобног уважавања и патриотизма преко откривања тајни језика: акценатских особености; откривања слоја звучања и слоја значења речи; порекла имена и топонима; значења и употребе устаљених израза које свакодневно користе као и легенди и веровања које у језику почивају; начина живота људи који ти језиком причају; обичаја, схватања и представа тих људи...


children_talk.JPG

Како ћемо постићи тај циљ? Свака добра педагогија и дидактика полази од мотивисаности, спољашње и унутрашње. Како знамо да је унутрашња мотивисаност увек ефикаснија, подсетићемо се који су елементи унутрашње мотивације:


1.) буђење радозналости
2.) постигнуће циља и угодност завршетка посла
3.) осећај одговорности за извршење задатка
4.) тежња за афирмацијом
5.) колективно деловање

Унутрашња мотивација, у зависности од карактера личности може бити пасивна, трагалачка и стваралачка, што ће сваки од наставника најбоље проценити, и у складу с тим, давати одређене задатке одређеним ученицима. Неки од тих задатака подразумевају више истраживање, неки креативност, а понеки и пасивну репродукцију.

Замислиле смо да се месечни задаци раде са ученицима лингвистичке секције и то у узрасту од првог до четвртог разреда основне школе. Велика нам је жеља да нам се прикључи што већи број школа, учитеља, наставника и деце из најудаљенијих и најразличитијих крајева Србије да бисмо се што више и боље упознали и дружили. Хоћемо да слушамо што више нагласака, акцената, нових речи и прича, желимо да чујемо како деца говоре.


Сваког месеца ћемо постављати тематске задатке и од вас очекујемо да помогнете својим ученицима да истраже теме које су задате, прикупите њихове цртеже и илустрације и снимите њихове одговоре. Веома смо водиле рачуна о безбедности деце на Интернету и ни једна фотографија или пуно име и презиме ученика неће моћи да се види на овим веб страницама. Да бисмо вам помогле, поставиле смо два упутства. Прво је за употребу програма Фото стори које је направила MSc Марина Петровић, проф. информатике из Новог Сада помоћу којег можете приказати дечије цртеже и снимити их како говоре. To упутство налази се овде. Друго упутство је о томе како можете тај снимак поставити на одговарајућу вики страну и преузмите га преко овог линка. Такође смо поставиле и целокупан оријентациони полугодишњи план ове радионице вама на увид да бисте могли видети шта нам је жеља да урадимо до краја другог полугодишта школске 2009/10. године. Њега можете погледати овде.

Гледајући и слушајући своје другаре из целе Србије, очекујемо да се наша деца упознају што боље са својим матерњим језиком и својом земљом. И, наравно, да се при том сви добро и забавимо.